Điều khoản sử dụng

Xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng trước khi sử dụng trang web mcwcasino-vn.top. Truy cập và sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và tuân thủ các điều khoản dưới đây.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, hãy ngừng sử dụng trang web ngay lập tức.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Các tài liệu và nội dung trên trang web mcwcasino-vn.top được bảo vệ bởi luật bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác. Mọi quyền sở hữu trí tuệ đều thuộc về chúng tôi hoặc các bên thứ ba sở hữu theo các quy định pháp luật.

Bạn không được phép sao chép, phân phối, tái bản, công bố, sửa đổi hoặc tạo ra các tác phẩm phái sinh từ nội dung của trang web nếu chúng tôi không đồng ý bằng văn bản. Mọi hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ sẽ bị xem xét và tiếp tục xử lý theo pháp luật.

2. Thông tin cá nhân

Khi sử dụng trang web mcwcasino-vn.top, bạn có thể cung cấp và chia sẻ thông tin cá nhân. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin của bạn và tuân thủ chính sách bảo mật.

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích cung cấp dịch vụ cho bạn và cung cấp các thông tin liên quan. Chúng tôi không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi chúng tôi có sự đồng ý của bạn hoặc theo yêu cầu pháp luật.

3. Tuân thủ luật pháp

Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật pháp liên quan khi sử dụng trang web mcwcasino-vn.top. Bạn không được phép thực hiện bất kỳ hành vi vi phạm luật pháp hoặc gây ảnh hưởng xấu đến trang web và người dùng khác.

  • Bạn phải tuân thủ các quy định về bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ và quyền riêng tư.
  • Bạn không được phép gửi, đăng, truyền tải hoặc lưu trữ bất kỳ thông tin vi phạm pháp luật, đồi trụy, đe dọa hoặc xâm phạm quyền riêng tư của người khác.
  • Bạn không được phép can thiệp vào hoạt động bình thường của trang web hoặc gây trở ngại cho người dùng khác.