Chính sách cookie

Chính sách cookie này áp dụng cho trang web mcwcasino-vn.top (sau đây gọi là 'trang web'). Trang web là sở hữu và điều hành bởi công ty XYZ.

Bằng cách sử dụng trang web, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie theo chính sách này. Nếu bạn không đồng ý với chính sách này, vui lòng không sử dụng trang web.

1. Cookie là gì?

Cookie là các tệp văn bản nhỏ mà trang web gửi đến trình duyệt của bạn và được lưu trữ trên ổ cứng của bạn. Cookie giúp trang web nhớ thông tin về bạn, chẳng hạn như ngôn ngữ và cài đặt cá nhân của bạn, để tạo ra trải nghiệm cá nhân hơn khi bạn truy cập trang web vào lần sau.

Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối cookie. Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận cookie, nhưng bạn có thể thay đổi cài đặt trình duyệt để từ chối cookie nếu bạn muốn.

  • Danh sách các cookie chúng tôi sử dụng:
  • Cookie cần thiết: Chúng tôi sử dụng cookie cần thiết để cho phép bạn truy cập và sử dụng các tính năng cơ bản của trang web.
  • Cookie phân tích: Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để thu thập thông tin về cách bạn sử dụng trang web. Thông tin này giúp chúng tôi cải thiện trang web và tạo ra trải nghiệm người dùng tốt hơn.
  • Cookie quảng cáo: Chúng tôi sử dụng cookie quảng cáo để hiển thị quảng cáo phù hợp với sở thích của bạn. Những cookie này được đặt bởi bên thứ ba và có thể theo dõi hoạt động của bạn trên các trang web khác ngoài trang web của chúng tôi.

2. Quyền riêng tư của bạn

Chúng tôi đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ và không được tiết lộ cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn chỉ để cung cấp dịch vụ và cải thiện trang web. Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào.

Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web, bạn chấp nhận chính sách cookie này. Chúng tôi khuyến nghị bạn xem xét chính sách cookie định kỳ để nắm rõ cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.