Chính sách bảo mật

mcwcasino-vn.top hiểu rằng quyền riêng tư là rất quan trọng đối với khách hàng của chúng tôi. Chính sách quyền riêng tư này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi.

Bằng cách truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này.

Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin cá nhân từ bạn, bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ IP, v.v. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin này để cung cấp dịch vụ và phản hồi yêu cầu của bạn.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin không cá nhân tổng hợp để phân tích và cải thiện trang web của chúng tôi.

Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp và quản lý dịch vụ của chúng tôi. Thông tin này có thể được sử dụng để liên hệ với bạn, cung cấp thông tin về dịch vụ và chăm sóc khách hàng.

  • Cung cấp và quản lý dịch vụ
  • Liên hệ và cung cấp thông tin
  • Phân tích và cải thiện trang web

Chúng tôi cam kết không bán, cho thuê hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc đúng theo luật pháp.

Quản lý cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp trải nghiệm truy cập trang web tốt hơn cho bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi.

Bạn có thể quản lý và điều chỉnh cài đặt cookie trên trình duyệt của mình. Việc từ chối cookie có thể ảnh hưởng đến việc truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi.